spływ

 Żołnierze zakończyli budowę mostu pontonowego, na którym zostanie ułożony rurociąg do oczyszczalni "Czajka" w Warszawie. Do środy natomiast zakończy się budowa zbiornika, do którego będę zbierane nieczystości. W wyniku awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka", do których doszło w miniony wtorek i środę do Wisły zrzucane    są nieczystości.Z drugiej strony należy pamiętać, że cena ropy oprócz polityki, opiera się także na makroekonomii, a w tym przypadku przewidywane są raczej spadki wartości surowca. Dlaczego? Ponieważ od kilku kwartałów świat boi się globalnego spowolnienia, a nawet recesji. Im gorzej będą rozwijać się kraje bazujące na imporcie czarnego złota, tym mniejsze będzie jego zapotrzebowanie. Podaż przewyższy popyt, co zetnie cenę.

 
Jak więc sytuacja rozwinie się w najbliższych dniach? Tego nie wie nikt. Na razie mamy wojnę na słowa. W środę wieczorem jemeńscy rebelianci Huti, ci sami, którzy wzięli na siebie odpowiedzialność za sobotni atak na saudyjskie instalacje naftowe, poinformowali, że teraz ich celem mogą być dziesiątki kolejnych miejsc w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA).W tej chwili największe zagrożenie istnieje dla wód Wisły, ale im dłużej nieoczyszczone ścieki przedostają się do rzeki, tym bardziej negatywnie wpływają one na stan Morza Bałtyckiego. Najgorsze jest  uwalnianie się fosforu, który odpowiada za zakwit glonów – stwierdził Lars Sonesten, który jest także przewodniczącym komisji na rzecz ochrony Bałtyku Helcom. 
 
Według wyliczeń naukowca za sprawą niesprawnej oczyszczalni ścieków w Warszawie do Bałtyku przedostaje się dziennie 2,3 tony fosforu. Taka ilość tego pierwiastka wpływa każdego dnia do morza ze Szwecji, która ma dłuższą linię brzegową niż Polska. Szwecja odpowiada rocznie za emisję od 700 do 800 ton fosforu rocznie głównie za sprawą rolnictwa. W opinii eksperta awaria oczyszczalni Czajka w dłuższym okresie może spowodować rozprzestrzenianie się martwych beztlenowych stref w Morzu Bałtyckim oraz utrudnić odnowę takich obszarów. 
 
– Państwa zrzeszone w Helcom, w tym Polska, zobowiązały się do ograniczenia emisji fosforu. Teraz mamy do czynienia z odwrotną sytuacją, ze zwiększeniem jego ilości w Bałtyku 
 
"Ogłaszamy (...), że mamy dziesiątki celów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w tym Abu Zabi i Dubaj, i że możemy te miejsca zaatakować w dowolnym momencie