klimatyzacja

Jest to metoda różniąca się od systemu opierającego się na mieszaniu przez indukcję nawiewanego powietrza świeżego z zanieczyszczonym powietrzem wewnętrznym w całej kubaturze pomieszczenia. W systemie wyporowym powietrze najczęściej nawiewane jest bezpośrednio do strefy przebywania ludzi, ale zdarzają się przypadki, gdy zachodzi konieczność wyparcia zanieczyszczeń z określonego rejonu pomieszczenia lub hali. W takich sytuacjach układ przepływu powietrza powinien być rozważony indywidualnie. Ze względu na wymagania komfortu nawiew bezpośrednio do strefy przebywania  http://klimatyzacjapolska.pl ludzi następuje z małą prędkością, ok. 0,2 do 0,5 m/s przy zachowaniu niewielkiej różnicy temperatur między powietrzem nawiewanym a powietrzem otoczenia, wynoszącej nie więcej niż 5 K. 
   Przy nawiewie powietrza w pobliżu stanowiska pracy, np. w biurze, różnica temperatur powinna być mniejsza niż 3 K. Jednak każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie i uwzględniać warunki użytkowania pomieszczenia. 

   Strumień z bardzo małą burzliwością wprowadzany do strefy przypodłogowej przemieszcza się w głąb pomieszczenia odbierając zyski ciepła. Nawiewane powietrze ma niższą temperaturę niż powietrze otoczenia, co powoduje, że strumień w sposób uporządkowany wchodzi w strefę pracy. 
   Powietrze wprowadzane przez nawiewnik wyporowy stosunkowo szybko opada i rozprzestrzenia się na niewielkiej wysokości nad podłogą pomieszczenia . 

Rys. 1. Kształtowanie się strumienia powietrza wchodzącego do strefy pracy 


   Strumień wyporowy wprowadzony do strefy pracy napotyka na swojej drodze źródła ciepła (m.in. ludzi), które powodują powstawanie strumieni konwekcyjnych 

Rys. 7. Oddziaływanie strumienia konwekcyjnego na strumień wyporowy 

   Nawiewany przypodłogowy strumień powietrza podsysa pewną ilość powietrza otaczającego, powiększa swoją objętość, ogrzewa się i kieruje do górnej części pomieszczenia. W rejonie, gdzie zlokalizowane są źródła ciepła następuje bardziej intensywne wymieszanie powierza i szybsze przemieszczanie się powietrza wentylacyjnego do strefy podsufitowej. 
   Rozwój strumieni konwekcyjnych zależy również od stratyfikacji termicznej otaczającego ośrodka. W otoczeniu ze stratyfikacją strumień konwekcyjny wznosi się tylko do pewnej, maksymalnej wysokości. Wielkość stratyfikacji uzależniona jest od sposobu ogrzewania, izolacji termicznej przegród, warunków użytkowania pomieszczenia oraz sposobu wentylacji i wynosi zwykle od 0,05 do 1,5 K/m. Rys. 8. Strumień konwekcyjny 


   Usytuowanie nawiewników wyporowych bezpośrednio w strefie pracy powoduje, że konieczne jest uwzględnienie aspektu architektonicznego i estetycznego w fazie projektowania rozdziału powietrza. Na rynku dostępnych jest wiele modeli nawiewników wyporowych, które oprócz standardowych kształtów mogą być projektowane jako ozdobne elementy wystroju wnętrz, a także w postaci np. lad recepcyjnych lub kolumn . 
   Duża różnorodność elementów nawiewnych w połączeniu z pomysłowością projektantów pozwala na estetyczne wkomponowanie nawiewników w architekturę pomieszczeń. 
   W zależności od przeznaczenia pomieszczenia    głównym zadaniem wentylacji może być usuwanie zysków ciepła lub innych zanieczyszczeń takich jak CO2
   W obiektach zbiorowego przebywania ludzi wentylacja najczęściej ukierunkowana jest na zapewnienie odpowiedniej jakości higienicznej powietrza wewnątrz pomieszczeń. Przykładem może być sala audytoryjna lub restauracja. 
   Audytoria są zwykle wysokimi pomieszczeniami gdzie głównym zanieczyszczeniem jest dwutlenek węgla wydychany przez ludzi. Jednym ze sposobów projektowania rozdziału powietrza w tego typu pomieszczeniu jest nawiewanie powietrza w dolnej części pomieszczenia i usuwanie z przestrzeni podsufitowej . 


   Wentylacja wyporowa cieszy się coraz większą popularnością na całym świecie. System ten pozwala w wielu przypadkach na zapewnienie wyższej jakości powietrza, przy niższym zużyciu energii, gdyż w przeciwieństwie do wentylacji mieszającej, zanieczyszczenia nie są mieszane w całej objętości pomieszczenia, lecz wypierane przez strumienie wyporowe ze strefy pracy. 
   Projektowanie rozdziału powietrza w obiektach użyteczności publicznej wymaga  klimatyzacja Warszawa zwykle indywidualnego podejścia do każdego problemu. Wiedza na temat przeznaczenia pomieszczeń i ich przyszłego wyposażenia jest znacznym ułatwieniem, a czasem bywa wręcz niezbędna przy doborze elementów nawiewnych. Dobrze zaprojektowana wentylacja wyporowa doskonale spełnia swoje zadania zarówno w przemyśle jak i w obiektach użyteczności publicznej.