freon w klimatyzacji

 1 Temat:Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 (Dz.U.Nr 185, poz.1911) w sprawie ewidencji substancji kontrolowanych weszło w życie z dniem 25.08.2004r, a Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U.Nr 121,poz.1263)weszło w życie z dniem 4.05.2004r. Czy ktoś może uściślić z jaką datą zaistniał obowiązek prowadzenia ewidencji substancji kontrolowanych?
2 Temat: Czy ktoś może definitywnie wyjaśnić-jaki formularz należy wysłać do Biura Ochrony Warstwy Ozonowej, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa w przypadku:
a)używania substancji HCFC do odsługi technicznej i naprawy urządzeń wg klasyfikacji D2, oraz
b)dalszej odsprzedaży substancji HCFC innemu podmiotowi wg klasyfikacji A
3 Temat:Czy sporządzający ewidencję wninien legitymować się Świadectwem Kwalifikacji jeśli osoba prowadząca ewidencję do czasu wejścia w życie ustawy nie była zobowiązana do posiadania uprawnień w zakresie obrotu tymi substancjami,tzn.zajmowała się sprzedażą hurtową,prowadzeniem magazynu,a pracownicy techniczni tego samego podmiotu zwolnieni są z obowiązku posiadania takiego świadectwa na podstawie traści art.55 ustawy "ozonowej"?
4 Temat:W myśl art.18 ustawy "ozonowej" z dnia 25.08.2004r (Dz.U.Nr 121,poz.1263)podmiot wprowadzający substancje kontrolowane,również te odzyskane, zobowiązany jest do odprowadzenia opłaty za jej wprowadzenie.Proszę o odpowiedż,czy dobrze interpretuję zapis tego art.  Serdeczne dziękuję za podjęcie dyskusji,a przede wszystkim wyjaśnienie moich wątpliwości.Jestem przekonany,że Pana komentarz rozwiał wątpliwości nie tylko moje,ale także innych forumowiczów,którzy równie żywo jak ja zainteresowani są fachową poradą w zakresie wydanych przepisów.Jednak mam jeszcze wątpliwość w kwestii ŚK dla osoby zatrudnoinej w mojej firmie związanej z obrotem,tj. sprzedażą i magazynowaniem.Z Pana wypowiedzi wynika,ża personalnie taka osoba nie jest zobowiązana do posiadania ŚK w przypadku kiedy podmiot zatrudnia innych serwisantów posiadających ŚK.Nie wiem,czy dobrze zrozumiałem.Jeśli nie to proszę o sprostowanie.Ponadto wspomniał Pan o tabeli zatytułowanej "Źródło pochodzenia" w załączniku do rozporządzenia (Dz.U.Nr 185,poz 1911).W związku z prawdopodobnym błędem w tytule kolumny 3 mam do Pana pytanie.Czy należy zachować tekst "Nazwa i adres nabywcy",trzymając się ściśle wzoru określonego rozporządzeniem, czy też można pozwolić sobie na małą modernizację tego tytułu i zmienić wyraz "nabywcy" na "zbywcy"?  w rozporządzeniu MGiP w spr. ewidencji, w zał. 2, w tabelce "źródło pochodzenia" znalazł się błąd. Tekst w trzeciej kolumnie tej tabelki powinien brzmieć "Nazwa i adres dostawcy", a nie "nabywcy". Uwaga - w Dzienniku Ustaw opublikowano prawidłowy tekst. Błąd pojawił się tylko w publikacji w serwisie prawniczym www.abc.com.pl, skąd część z Państwa pewnie ściąga akty prawne. To bardzo dobry serwis, ale przytrafił im się błąd. Zwróciliśmy już uwagę, aby poprawili.
Do p. Gosi Tak, trzeba też wpisywać NIP podmiotu, któremu sprzedajecie freon (również przy okazji serwisowania). Ale, ale! Uwaga na R12! To czynnik z grupy CFC, którego używanie w chłodnictiwie i klimatyzacji jest w Polsce zabronione od 1 stycznia 2004 r.! Stare lodówki i zamrażarki na CFC używane w gospodarstwach domowych mogą funkcjonować aż do czasu, gdy się zepsują. Wówczas niestety trzeba je przekazać do utylizacji/zniszczenia, bo nie wolno ich naprawiać z wykorzystaniem CFC.  iż potrzeba prowadzenia ewidencji podyktowana jest wyliczeniem skali wprowadznych SZWO do srodowiska,jednakże nasuwają się pytania związane z konsekwencjami klimatyzacja Warszawa. Np,czy Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej będzie zawarte w ewidencji informacje przekazywać Inspektorom Ochrony Środowiska? Czy znane są zamiary IOŚ w stosunku do uzytkowników urządzeń ujętych w ewidencji,którzy nabyli SZWO w drodze przeprowadzonych czynności serwisowych lub napraw? Czy nasi klienci moga spodziewać się wezwania od IOŚ,celem wyjaśnienia przyczyn powodujących potrzebę uzupełnienia czynnika chłodniczego w klimatyzacji,a w konsekwencji poniesienia kary z tytułu wprowadzenia SZWO do środowiska? Kto będzie sędzią w sprawie wskazania winowajcy wprowadzenia,w przypadku kiedy użytkownik odwoła się od nałożonej nań kary? Wiem że "wychodzę przed orkiestrę",ale pod przykrywką szczytnego celu jakim jest ochrona warstwy ozonowej,wietrzę potrzebę ściągnięcia kasy.